Sökning: "Johanna Pietikäinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Pietikäinen.

  1. 1. Heartists : Om konstnärsparet Carolina Benedicks Bruce och William Blair Bruce med inriktning på könsroller, klass och identitet.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

    Författare :Johanna Pietikäinen; [2015]
    Nyckelord :Benedicks; Bruce; Konstnärspar; Könsroller; klass; impressionism; 1800-tal; identitet;

    Sammanfattning : This essay accounts for the lives of atist couple Carolina Benedicks Bruce (1856-1935) and William Blair Bruce (1859-1906). The perspective emerges from both Griselda Pollock’s theories on female artists as from Yvonne Hirdman’s gender contract. LÄS MER