Sökning: "Johanna Pihlgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Johanna Pihlgren.

 1. 1. Change in relation to Innovative Ways of Working & Employee Experience

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Johanna Pihlgren; [2016-10-20]
  Nyckelord :change; contextualizing; employee experience; collaboration; flexibility; creativity; activity based working;

  Sammanfattning : Organizational change is a heavily debated area that can become a challenge for any organization. How well the change is received by the employees is one important factor that will determine the success of the implementation. LÄS MER

 2. 2. Marketing of free-from products in Swedish bakeries and patisseries

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Katharina Ehrnsperger; Johanna Pihlgren; [2015]
  Nyckelord :allergen free; bakery industry; free-from; functional foods; food intolerance; marketing;

  Sammanfattning : Food trends are evolving in many ways and one of the biggest upcoming trends is the free-from diet, which represents products free from allergen ingredients such as gluten, lactose, etc. The trend has reached individuals with food intolerances as well as people with a health conscious mind who believe this being a healthier way of living. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesutvidgning - En studie om konsumenters attityder mot ökad tillgänglighet hos lyxvarumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Johanna Pihlgren; [2014]
  Nyckelord :Brand extension; luxury brands; luxury consumption; Varumärkesutvidgning; lyxvarumärken; lyxkonsumtion;

  Sammanfattning : När ett företag väljer att utvidga sitt varumärke kan det av olika anledningar antingen gynna eller missgynna varumärkets värde. Risken att strategin påverkar varumärket negativt är större hos varumärken och det är svårt att implementera strategin rätt för att det inte ska skada imagen. LÄS MER

 4. 4. Typografiska riktlinjer och textframställning för smartphones

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

  Författare :My Christensen; Johanna Pihlgren; [2012]
  Nyckelord :smartphone ; typography ; text layout ; guidelines ; mobile phone ; line lenght ; white space ; screen ; font-family ; font-size ; contrast ; contrast effect ; image processing ; readability; typografi ; smartphone ; textframställning ; riktlinjer ; mobiltelefon ; smarta telefoner ; radlängd ; ljusrum ; skärm ; teckensnittsklass ; typgrad ; kontrast ; kontrastverkan ; bildhantering ; läsbarhetstest;

  Sammanfattning : Idag använder allt fler människor sina smartphones för att surfa och använda tjänster online. Detta innebär att en stor del text läses på små skärmar. Detta arbete handlar om hur text bäst utformas och struktureras för att enklast kunna läsas och uppfattas på en mobilskärm. LÄS MER