Sökning: "Johanna Rickard"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johanna Rickard.

 1. 1. En studie om horisontalstabilisering

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Westman; Johanna Eklund; [2022]
  Nyckelord :Horisontalstabilisering; dimensionering; skivverkan;

  Sammanfattning : En byggnad belastas inte enbart av vertikala krafter utan även horisontella krafter. Horisontella krafter uppstår från exempelvis vindlast, jordbävningslast eller vertikala laster som verkar excentriskt. Vid dimensionering av en byggnad är det mycket viktigt att man konstruerar ett stabiliseringssystem som kan ta hand om dessa krafter. LÄS MER

 2. 2. Effekten av fysisk aktivitet för kontorsarbetare som upplever smärta eller stress : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Rickard Lundblad; Johanna Mokko; [2022]
  Nyckelord :Office worker; exercise; pain; stress; Kontorsarbetare; fysisk aktivitet; smärta; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare spenderar stor del av arbetet i stillasittande. Fysisk inaktivitet kan bidra till både smärta och stress vilket lyfter risken för kontorsarbetares fysiskt inaktiva arbetsform. Fysisk aktivitet har tvärtom visat förbättring av smärta och stress vilket fysioterapeuter arbetar med för att behandla dessa besvär. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmetodik för effektivisering av produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Johanna Ögren; Rickard Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Leveransservice; effektivitet; produktion; metodik;

  Sammanfattning : Företag ställs kontinuerligt inför nya utmaningar, de måste utveckla sina processer och produkter för att möta de nya förutsättningarna. Företag bör förbättra deras verksamhetsplanering och produktionsprocesser för att bli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. Virtual Reality – a solution for sustainable travel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Lööv; Rickard Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Generation Y; Virtual Reality; sustainable tourism; UTAUT2; virtual tourism; strategic communication; digital communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. LÄS MER

 5. 5. Att ge eller få utskällning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Rickard Andersson; Johanna Månsson; [2007]
  Nyckelord :Utskällning; skoldisciplin; kollektiv utskällning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att få kännedom om hur pedagoger och elever känner för skäll i skolan. Vi har då sett till kollektiva respektive individuella utskällningar, betydelsen av vem som skäller och vad som händer när parterna blir arga och tar till skäll. LÄS MER