Sökning: "Johanna Rohlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Rohlin.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med Emotionellt Instabil Personlighetsstörning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rohlin Johanna; Minna Lorentzson; [2016-02-01]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning EIPS ; Sjuksköterskor; Upplevelser; Attityder; Patient; Erfarenhet; Vård vårdande vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS) är en psykisk sjukdom somförekommer hos patienter inom vårdens alla områden. Sannolikheten att sjuksköterskan möterdessa patienter, inte bara inom psykiatrin, är därför stor. EIPS är en sjukdom som orsakar stortlidande både för patienten och dennes omgivning. LÄS MER

 2. 2. Nyutbildade akutsjuksköterskors upplevelse av sin specialistkompetens inom akutsjukvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Rohlin; Carina Flymen; [2015]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterska; Akutsjuksköterska; Kompetens; Säker vård; Utveckling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I den akuta vårdkedjan från prehospital- till intensivvård finns en tydlig brist på kompetenskrav inom just akutsjukvård. I dagsläget bemannas främst akutmottagningar av grundutbildade sjuksköterskor och det finns en efterfrågan av specialistkompetens inom området. LÄS MER