Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Syskons behov av familjecentrerad vård -Föräldrars upplevelse av information och stöd till syskon samt råd angående syskon

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Johanna Sävhage; Anne Sofie Johansson; [2019-08-08]
    Nyckelord :Barnsjukvård; familjecentrerad vård; information; råd; stöd; syskon;

    Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn har en sjukdom finns det ofta syskon i dess familj som precis somövriga familjen har ett behov av att vara delaktig i sjukdomsförloppet, behandlingar ochvårdtid. Syskons rättigheter som anhöriga till barn skiljer sig mellan Sveriges regioner. LÄS MER