Sökning: "Johanna Sörensen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johanna Sörensen.

 1. 1. Precision i modellering av bågbro i stål

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Johanna Sörensen; Emma Wenne; [2018]
  Nyckelord :Steel bridge; precision; fatigue; expected utility; Stålbro; precision; utmattning; Gamla Lidingöbron; FEM; BRIGADE;

  Sammanfattning : Infrastrukturen i Sverige åldras, uppskattningsvis finns det drygt 2000 broar i landet som är 70 år eller äldre. Det finns flera aspekter att titta på för att utvärdera äldre broars kondition och FE modellering är ett vanligt verktyg som används vid utvärdering. LÄS MER

 2. 2. SAGOR FÖR BARN OCH VUXNA. Målgruppsanpassning i två olika svenska översättningar av tre av H.C. Andersens sagor.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2016-06-20]
  Nyckelord :översättarprogrammet; Översättning; H.C. Andersen; målgruppsanpassning; utelämning; tillägg;

  Sammanfattning : H.C. Andersen skrev sagor för både barn och vuxna. LÄS MER

 3. 3. HOBEN BAGGER ELLER HOBBITEN SECKER? En jämförande analys av egennamn och namn på folkslag i de två svenska översättningarna av J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2015-12-02]
  Nyckelord :engelska; översättning; egennamn; Newmark; Venuti; Tolkien; The Lord of the Rings;

  Sammanfattning : Översättning av namn kan vara mycket problematisk, då namn bär på betydelser och konnotationer samt kan berätta mycket om en karaktär eller en plats. Översättare kan välja att översätta namn på flera olika sätt beroende på kontexten, på texttypen och på om namnen är fiktiva eller existerar i verkligheten. LÄS MER

 4. 4. Kommunens behov av en yngre livspartner – En kvalitativ studie om hur organisationen arbetar med att utveckla och behålla unga talanger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Maj Sörensen-Ringi; Johanna Wahlberg; [2015]
  Nyckelord :Successionsplanering; Kompetensförsörjning; Talent management; Generation Y; Talent retention; Reward and Recognition; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : De stora pensionsavgångar som offentlig sektor står inför innebär att 4 av 10 chefer når pension inom snar framtid. En grundläggande förutsättning för en fortsatt utveckling av välfärden blir därmed tillgången på unga medarbetare vilka har potential att överta dessa chefspositioner. LÄS MER

 5. 5. Archetypes and Stereotypes in J.K. Rowling’s Harry Potter Series

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2014-02-07]
  Nyckelord :Harry Potter; J.K. Rowling; archetypal hero; gender roles; stereotypes; femininities; masculinities;

  Sammanfattning : This essay explores the archetypal hero and gender stereotypes in J.K. Rowling’s Harry Potter series. LÄS MER