Sökning: "Johanna Sager"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johanna Sager.

 1. 1. Arbetsmotivation och distansarbete - En studie om arbetsmotivation och psykologisk behovsuppfyllelse vid övergången till distansarbete under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefine Larsson; Johanna Sager; [2020-09-03]
  Nyckelord :telework; work motivation; SDT;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine employees' perceived work motivation andhow it has changed when forced to telework instead of regular office work. The studyis based on the Self-determination theory (SDT) and its psychological needs;autonomy, competence and relatedness and will also explore the degree of which theneeds are fulfilled and if there are any relations with work motivation. LÄS MER

 2. 2. Jobbigt med job-hopping? : En kvalitativ studie om hur hög personalomsättning påverkar förutsättningarna för organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Flodin; Johanna Samuelson; [2020]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; 4I-processen; Personalomsättning; Informellt lärande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur hög personalomsättning påverkar förutsättningarna för organisatoriskt lärande genom att undersöka hur det informella lärandet på individ- och gruppnivå påverkas av att medarbetare ofta byts ut. För att uppnå syfte och frågeställningar har vi genomfört kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär med sex medarbetare från en statlig myndighet. LÄS MER

 3. 3. Hyresavtals förfall när en bostadslägenhet förstörs : En ändamålsanalys av föreslagna lagändringar i Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs, Ds 2018:18

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hilda Johansson; Johanna Rygaard; [2019]
  Nyckelord :Hyresgästskydd; hyresavtal; avtal; förfall; bostadslägenhet; lägenhet; förstörs; förstörd;

  Sammanfattning : Bostadshyresgästen har i hyreslagen ett direkt besittningsskydd vilket skyddar hyresgästen från att hyresvärden säger upp avtalet utan saklig grund. Om lägenheten förstörs kan dock inte besittningsskyddet skydda hyresgästen utan hyresavtalet förfaller. LÄS MER

 4. 4. Säger en bild mer än tusen ord? : Multimodalitet och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Domander; [2017]
  Nyckelord :Svenskämnet; Styrdokument; Sociosemiotik; Bedömningskultur; Nya medier;

  Sammanfattning : The study examines how multimodal texts in the Swedish subject in the upper secondary school is assessed. The first two issues investigates through a hermeneutical text interpretation how multimodal texts are described in policy documents and how they are reflected in the assessment base. LÄS MER

 5. 5. Därför väljer företagare aktiebolag idag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Christian Johansson; David Cederlöw; Marcus Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :Aktiebolag; incitament; inträde; beslut;

  Sammanfattning : Handledare: Johanna Hansson Examinator: Per Forsberg Titel: Därför väljer företagare aktiebolag idag Bakgrund: Denna uppsats har sin utgångspunkt i de förändringar som skett från statens sida vad gäller aktiekapital och revisorsplikt. Detta skapade en tanke om vad det är som faktiskt påverkar företagarnas beslut att välja aktiebolag. LÄS MER