Sökning: "Johanna Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Johanna Sandberg.

 1. 1. Logistikens kritiska roll i byggprojekt - En fallstudie om betonggjutningsarbetet på Nya Kungälvs sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jacobsson; Johanna Sandberg; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistikarbetet inom byggbranschen är en stor utmaning då förutsättningarna kontinuerligtförändras och varje projekt är unikt. Ihop med detta är branschen dessutom känd för attutsättas för många säkerhetsrisker. LÄS MER

 2. 2. Värdelevansen av icke-reglerade resultatmått - En studie som belyser värdelevansen av EBIT i nordiska noterade bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Moberg; Nicolas Sandberg; [2018-06-12]
  Nyckelord :Värdelevansen; EBIT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ökar livskvaliteten när kilona minskar?En litteraturstudie om patienters livskvalitet efter överviktsoperation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandberg Johanna; Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förhållningssätt till digitalt läsfrämjande : En kvalitativ undersökning om bibliotekens användning av digitala medier i en läsfrämjande kontext

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Ottosson Malmros; Johanna Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalt läsfrämjande; läsfrämjande; digitalisering; digitala medier; digitalt läsande; litteratur; litteracitet; digitala kulturer;

  Sammanfattning : Då biblioteken och dess användare, såväl som läsningen och litteraturen, påverkas av den digitala utvecklingen och framväxten av så kallade “nya medier”, har vi i denna studie intresserat oss av digitalt läsfrämjande samt användningen av digitala medier i en läsfrämjande kontext. Påverkar användningen av digitala medier det läsfrämjande arbetet och i så fall på vilket sätt? Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur biblioteken resonerar kring och använder sig av digitala medier i läsfrämjande arbete utifrån hur de beskriver sina projekt i de ansökningar om bidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser som inkommit till Kulturrådet för helåret 2017 och halva året 2018. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar företagsledningens könsfördelning innovationsförmåga och lönsamhet i forskningsintensiva branscher?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Trägårdh; Johanna Sandberg; Gustav Eriksson; [2018]
  Nyckelord :​Könsfördelning; företagsledning; ledningsgruppen; innovationsförmåga; lönsamhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: ​The purpose of this study is to investigate ​how​, and ​under what circumstances​, gender diversity in top management teams affect firm performance in R&D intensive industries. We suggest innovation capabilities as a mediator in the relationship between gender diversity and firm performance. LÄS MER