Sökning: "Johanna Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Johanna Sandberg.

 1. 1. Logistikens kritiska roll i byggprojekt - En fallstudie om betonggjutningsarbetet på Nya Kungälvs sjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jacobsson; Johanna Sandberg; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistikarbetet inom byggbranschen är en stor utmaning då förutsättningarna kontinuerligtförändras och varje projekt är unikt. Ihop med detta är branschen dessutom känd för attutsättas för många säkerhetsrisker. LÄS MER

 2. 2. Värdelevansen av icke-reglerade resultatmått - En studie som belyser värdelevansen av EBIT i nordiska noterade bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Moberg; Nicolas Sandberg; [2018-06-12]
  Nyckelord :Värdelevansen; EBIT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ökar livskvaliteten när kilona minskar?En litteraturstudie om patienters livskvalitet efter överviktsoperation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandberg Johanna; Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar företagsledningens könsfördelning innovationsförmåga och lönsamhet i forskningsintensiva branscher?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Trägårdh; Johanna Sandberg; Gustav Eriksson; [2018]
  Nyckelord :​Könsfördelning; företagsledning; ledningsgruppen; innovationsförmåga; lönsamhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: ​The purpose of this study is to investigate ​how​, and ​under what circumstances​, gender diversity in top management teams affect firm performance in R&D intensive industries. We suggest innovation capabilities as a mediator in the relationship between gender diversity and firm performance. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Karlsson; Erika Sandberg; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterska; våld i nära relation; möte; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och det största hotet mot kvinnors hälsa. Sjuksköterskan är ofta den första inom hälso- och sjukvården som möter våldsutsatta kvinnor. Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor i hälso- och sjukvården. LÄS MER