Sökning: "Johanna Sandeberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Sandeberg.

 1. 1. Conceptual Design of a Small­ Size Unmanned Air Vehicle : Part A: Aerodynamic Performance and Structural Design

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Adrian Pellnäs; Johanna Sandeberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report, the conceptual design of an unmanned aerial vehicle (UAV) and aerodynamic analysis is treated. The project was split into two groups, one group would do the aerodynamic analysis, and the other group would do the performance analysis. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i styrelserummet - en juridisk fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Segerberg; [2006]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om man säger kvotering och i synnerhet könskvotering får de flesta personer en skeptisk min. Det är ett omdebatterat och aktuellt ämne, som man var och varannan dag hör om på TV eller kan läsa om i tidningar och tidskrifter. LÄS MER