Sökning: "Johanna Sanner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Sanner.

  1. 1. Distribution från butik till slutkonsument

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Johanna Sanner; Linnéa Barkman; [2010]
    Nyckelord :Tredjepartslogistik; Transportkostnad; Konsolidering; Outsourcing; Transportlösning; Kostnadsförslag; Distribution;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att på lång sikt minska ett företags kostnader för transport från butik till slutkonsument. För att uppnå detta syfte är följande frågeställningar besvarade i examensarbetet:Vad kostar företagets transportlösning i nuläget? Vad kostar det att anlita ett externt transportföretag för att sköta alla transporter till slutkonsument, och vad kommer att förändras, jämfört med nuläget? Vad blir kostnaden om det externa transportföretaget även tillhandahåller konsolideringspunkter, alltså en terminal för uppsamling av gods, i de städer där företaget har fler än en butik, och vad kommer att förändras, jämfört med nuläget?I examensarbetet finns ett beslutsunderlag bestående av två delar. LÄS MER