Sökning: "Johanna Sinisalo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Sinisalo.

 1. 1. NÄR HUSSE SLÅR : En kvalitativ undersökning om socialtjänstens förutsättningar att inkludera sällskapsdjur i arbetet med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Sinisalo; [2019]
  Nyckelord :Pet abuse; domestic violence; social service; the human-animal bond; the social support theory.; Våld mot sällskapsdjur; våld i nära relation; socialtjänst; bandet mellan människa och djur; teorin om socialt stöd.;

  Sammanfattning : Ett samband har påvisats mellan våld mot djur och våld i nära relation. Forskning betonar därför vikten av att yrkesverksamma besitter kunskap om detta samband som en del i att förebygga, identifiera och motverka våld i nära relation. LÄS MER

 2. 2. Interactions between humans and dogs : Neurobiological factors relevant for the treatment of exhaustion-related disorders.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johanna Sinisalo; [2015]
  Nyckelord :Cortisol; Oxytocin; Human-Animal Interactions HAI ; Animal-Assisted Therapy AAT ; Attachment Theory; Social Support Theory; Stress;

  Sammanfattning : Increasing evidence illustrates an involvement of stress in a large variety of physical and mental illness. Together with the evolutionary development of the social behavior in humans, the traditional interpretations of the attachment theory and the social support theory underscores the importance of affection, belonging and appreciation for human well-being. LÄS MER