Sökning: "Johanna Sjöqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Johanna Sjöqvist.

 1. 1. Längtan efter professionellt stöd – En intervjustudie om kvinnors upplevelse av stödet från förlossningsvården när de befinner sig i latensfas

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabella Kiuru Bolk; Johanna Sjöqvist; [2022-01-27]
  Nyckelord :förlossning; latensfas; stöd; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska förlossningsvården bygger på att kvinnan stannar hemma under latensfasen av sin förlossning. Kvinnan ringer barnmorskan på förlossningen för att få stöd och för att i samråd bestämma när det är dags att komma in. LÄS MER

 2. 2. The Uber Boundary : Contextualizing the Organizational Boundary of a Digital Platform Organization

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Furulind; Olivia Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :Organizational Boundaries; Digital Platform Organizations DPO ; Transaction Cost Economics TCE ; Institutional Theory; Institutional Contexts; Uber; Ride-hailing.;

  Sammanfattning : Digital platform organizations challenges the organizational landscape by utilizing technology enabling cost efficient transactions. Uber is a commonly known example of such an organization, where tensions have arisen in various local contexts due to that the organization draw their boundary tightly around the platform to the benefit of organizational efficiency. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relationer : Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av mötet med sjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Johanna Sjöqvist; Sara Clarholm; [2018]
  Nyckelord :Abused women; domestic violence; experience; nursing; women s health;

  Sammanfattning : Background: Women who are suffering in abusive relationships is a societal problem and a tragedy. A third of the women in the world have been exposed to physical and/or sexual violence and every year in Sweden seventeen women are killed as a result of domestic violence. Nurses in every part of the healthcare system encounter abused women. LÄS MER

 4. 4. Arvet efter Charlie Hebdo : En diskursanalys om bibliotek och yttrandefrihet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Marö; Johanna Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :folkbibliotek; yttrandefrihet; Charlie Hebdo; medieurval; censur; fri åsiktsbildning; demokrati;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the underlying meaning of the concept of freedom of speech in Swedish media debate in context of Swedish public libraries. The analysis was done by discourse analysis based on Laclau and Mouffe's discourse theory. LÄS MER

 5. 5. Konkretisering av matematik

  C-uppsats,

  Författare :Johanna Emilsson; Malin Sjöqvist; [2009]
  Nyckelord :konkretiserande laborativt material; f;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med det arbete är att se om pedagoger/lärare använder sig av ett konkretiserat arbetssätt när de arbetarmed matematik i förskolan och i förskoleklass. Med ett konkretiserat arbetssätt menar vi att pedagoger/lärareanvänder sig av vardagen samt barnens/elevernas tidigare erfarenheter inom matematiken och utefter det byggapå med vidare kunskaper. LÄS MER