Sökning: "Johanna Sjöström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Johanna Sjöström.

 1. 1. En förskola för alla : En studie om förskolans inkluderande verksamhet i relation till barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nathalie Rask; Johanna Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; enkät; sociokulturellt perspektiv; intervju;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Ahnbo; Ebba Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relation; upplevelser; sjuksköterska; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett vanligt förekommande samhällsproblem både internationellt och nationellt. Våldet kan yttra sig på olika vis och i olika former. Våldet påverkar offret både kortsiktigt och långsiktigt, samt både fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till hygienrutiner - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Sjöström; Joel Tirén; [2021]
  Nyckelord :literature review; compliance; hygiene routines; healthcare professionals; healthcare hygiene.; Litteraturöversikt; följsamhet; hygienrutiner; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdhygien.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvårdspersonal är ofta bärare av mikroorganismer vid inkorrekt handhygien och vidtagna hygienrutiner. Bristande vårdhygien hos sjukvårdspersonal gör att smittspridningen ökar och risken att drabbas av vårdrelaterade infektioner, resistenta bakterier och risk för patientlidande ökar. LÄS MER

 4. 4. Searching for Internal Legitimacy in Climate Risk Management - A Case Study of Commensuration in A Swedish MNC

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mikaela Bjure Mannshausen; Johanna Sjöström; [2020-06-22]
  Nyckelord :Climate risk; Risk management; Quantification; Disclosure; Legitimacy; Investors and Communication;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. I nöd och lust: att leva med en partner med demenssjukdom. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Therese Över; Johanna Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Partner; Livskvalitet; Livsförändring; Livssituation; Känslor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av de största orsakerna till att äldre blir beroende av hjälp och vård i vardagliga livet. En stor del av denna vård och stöd utförs av partners. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur partners till personer med demenssjukdom upplevde sin livssituation och livskvalitet. LÄS MER