Sökning: "Johanna Skytt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Skytt.

 1. 1. Att förebygga undernäring med hjälp av mellanmål : En intervention på en ortopedisk avdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Johanna Lundin; Linnéa Skytt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring är ett betydande och väldokumenterat problem inom vården och en tredjedel av inneliggande sjukhuspatienter är undernärda. Undernäring ökar risken för komplikationer såsom infektioner, trycksår, nedsatt sårläkningsförmåga och försämrat immunförsvar vilket innebär ökade vårdkostnaderna och leder till ökat lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. Solar heating in Colombia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Johanna Skytt; Elina Järkil; [2012]
  Nyckelord :renewable energy; solar heating; Colombia; awake interest; inspire; school; kindergarten; Popayán; mixing valve; knowledge exhange; self circulating system; hot water; workshop; sun; local energy production; förnybar energi; solvärme; Colombia; väcka intresse; inspirera; skola; förskola; Popayán; blandningsventil; kunskapsutbyte; självcirkulerande system; varmvatten; workshop; sol; lokal energiproduktion;

  Sammanfattning : This report describes the process of a thesis implemented in Colombia concerning solar energy. The project was to install a self-circulating solar heating system, as well as creating exchange of knowledge regarding renewable energy. LÄS MER