Sökning: "Johanna Sparrås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Sparrås.

  1. 1. Är intermittent kalorirestriktion mer effektiv än kontinuerlig när det gäller viktreduktion och bibehållande av ny vikt? : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Johanna Sparrås; [2021]
    Nyckelord :calorie restriction; energy restriction; fasting; weight loss; intermittent; continuous;

    Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar exponentiellt i alla samhällsklasser i alla delar av världen idag. Det kan orsaka lidande och förtida död för de drabbade. LÄS MER