Sökning: "Johanna Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Johanna Strömberg.

 1. 1. Virkesköparens roll : en kvalitativ studie om uppsökande verksamhet och virkesköparens säljegenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Johanna Strömberg; [2019]
  Nyckelord :kontaktskapande arbete; uppsökande verksamhet; säljegenskaper;

  Sammanfattning : De privata skogsägarna i Sverige står för cirka 60 procent av skogsindustrins råvarubehov. Konkurrensen om råvaran hårdnar och urbaniseringstrenden leder till att de privata skogsägarna verkar behöva allt mer hjälp för att sköta om sin skog. LÄS MER

 2. 2. Datorer och tv-spelsanvändningsområden inom demensvården ur ett omvårdnadsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexander Strömberg Hedman; Johanna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Cognitive function; computer utilization; dementia; literature review and videogames.; Datoranvändning demens; kognitivförmåga; litteraturöversikt och Tv-spel.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar är en växande sjukdomsgrupp i samhället. I Sverige beräknas att mellan 130–150 tusen personer lever med en demenssjukdom. Demens går inte att bota utan det går enbart att bromsa upp förloppet med hjälp av läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans uppfattning om vad som påverkar patientens delaktighet i den psykiatriska vården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Johanna Johansson; Ida Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; Delaktighet; Uppfattning; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården genomgår ett fokusskifte från att patienten är en passiv konsument till att patienten blir en aktiv part i vårdprocessen. Delaktighet och personcentrerat förhållningssätt är vad som lyfts fram i forskning och riktlinjer som det nya arbetssättet, men betydelsen är oklar och kan variera. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att leva med stomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johanna Strömberg; Angelica Vedemar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med livmoderhalscancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Jakobsson; Linnea Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Cervical cancer; Experience; Life experience; Women; Kvinnor; Livmoderhalscancer; Livsupplevelser; upplevelser;

  Sammanfattning : Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor. Trots omfattande preventiva insatser är det fortfarande ett stort problem bland kvinnor världen över. Det är därför av stor vikt att få kunskap om livmoderhalscancer för att som sjuksköterska kunna erbjuda den bästa omvårdnaden till dessa kvinnor. LÄS MER