Sökning: "Johanna Strand"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johanna Strand.

 1. 1. De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Strand; [2019]
  Nyckelord :barnfilm; diskursanalys; genus; könsmarkörer; könstillhörighet; normer; sterotyper;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. LÄS MER

 2. 2. Ökad räckvidd av gantrysystem : Konstruerat med stål samt alternativt material för studie av hållfasthet och vibrationsmotstånd

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :johanna strand; [2018]
  Nyckelord :Gantrysystem; egenfrekvens; SDOF-system; komposit; sandwichkonstruktion;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur ett gantrysystem konstruerat i stål påverkas hållfasthets- och vibrationsmässigt av en längre räckvidd, samt hur en lösning skulle kunna konstrueras i ett alternativt material för ovanstående goda egenskaper. Arbetet är utfört på ett företag, vilket är världsledande inom tillverkning av industrirobotar samt el- och servomotorer. LÄS MER

 3. 3. It didn´t turn out the way it was supposed to : Possibilities for children´s agency in a teacher organized environment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Strand; Linnéa Wahlström; [2016]
  Nyckelord :Agency; free play; control; environment; preschool; classification; framing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the ways in which preschool teachers’ organization of the physical and social environment both restrict and enable children's free play. Specifically, we want to understand how these forms of organization has an impact on children’s agency. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av partnerns stöd för amningen - En kvalitativ intervjustudie ur ett mödraperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Strand; Johanna Rix; [2015]
  Nyckelord :Amning; partnerns roll; stöd i föräldraskap; mödrars upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO är bröstmjölk den bästa födan för spädbarn. Amningsfrekvensen i Sverige är dock sjunkande. Idag sker utskrivningen från BB tidigare än förr och partnern spelar därför en mer framträdande roll för amningen. Syfte: Att belysa betydelsen av partnerns stöd och kunskap för amningen ur ett mödraperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Professionellas uppfattning om användbarheten av en checklista (Check: IRK) för initial riskbedömning av riskfaktorer för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Rehnvall; Johanna Strand; [2014]
  Nyckelord :Check: IRK; usefulness; checklist; initial risk assessment; criminality; risk factors.; Check: IRK; användbarhet; checklista; initial riskbedömning; kriminalitet; riskfaktorer.;

  Sammanfattning : Check: IRK (Initial Riskbedömning för Kriminalitet) är en nyutvecklad evidensbaserad checklista tänkt att användas av professionella i initiala bedömningar för att identifiera riskfaktorer för kriminalitet hos ungdomar och vuxna med risk för långvarigt kriminellt beteende. Syftet med vår studie var att i en första pilottestning ta reda på hur professionella inom polis och socialtjänst uppfattar användbarheten av Check: IRK. LÄS MER