Sökning: "Johanna Strand"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Johanna Strand.

 1. 1. Ökad räckvidd av gantrysystem : Konstruerat med stål samt alternativt material för studie av hållfasthet och vibrationsmotstånd

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :johanna strand; [2018]
  Nyckelord :Gantrysystem; egenfrekvens; SDOF-system; komposit; sandwichkonstruktion;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur ett gantrysystem konstruerat i stål påverkas hållfasthets- och vibrationsmässigt av en längre räckvidd, samt hur en lösning skulle kunna konstrueras i ett alternativt material för ovanstående goda egenskaper. Arbetet är utfört på ett företag, vilket är världsledande inom tillverkning av industrirobotar samt el- och servomotorer. LÄS MER

 2. 2. Den Jämställda Styrelsen : En kvantitativ studie om sambandet mellan företags lönsamhet och jämställda styrelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Strand; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; Sverige; lönsamhet; bolagsstyrelser; marknadsbaserat; redovisingsbaserat;

  Sammanfattning : Problem: Investeraren går idag igenom flera val när det kommer till att välja företag att investera i eller ej. Det har blivit allt viktigare att inte endast granska företagets finansiella hälsa utan även se hur företaget arbetar i enlighet med sina egna värderingar. LÄS MER

 3. 3. It didn´t turn out the way it was supposed to : Possibilities for children´s agency in a teacher organized environment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Strand; Linnéa Wahlström; [2016]
  Nyckelord :Agency; free play; control; environment; preschool; classification; framing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the ways in which preschool teachers’ organization of the physical and social environment both restrict and enable children's free play. Specifically, we want to understand how these forms of organization has an impact on children’s agency. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av partnerns stöd för amningen - En kvalitativ intervjustudie ur ett mödraperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Strand; Johanna Rix; [2015]
  Nyckelord :Amning; partnerns roll; stöd i föräldraskap; mödrars upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO är bröstmjölk den bästa födan för spädbarn. Amningsfrekvensen i Sverige är dock sjunkande. Idag sker utskrivningen från BB tidigare än förr och partnern spelar därför en mer framträdande roll för amningen. Syfte: Att belysa betydelsen av partnerns stöd och kunskap för amningen ur ett mödraperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Professionellas uppfattning om användbarheten av en checklista (Check: IRK) för initial riskbedömning av riskfaktorer för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Rehnvall; Johanna Strand; [2014]
  Nyckelord :Check: IRK; usefulness; checklist; initial risk assessment; criminality; risk factors.; Check: IRK; användbarhet; checklista; initial riskbedömning; kriminalitet; riskfaktorer.;

  Sammanfattning : Check: IRK (Initial Riskbedömning för Kriminalitet) är en nyutvecklad evidensbaserad checklista tänkt att användas av professionella i initiala bedömningar för att identifiera riskfaktorer för kriminalitet hos ungdomar och vuxna med risk för långvarigt kriminellt beteende. Syftet med vår studie var att i en första pilottestning ta reda på hur professionella inom polis och socialtjänst uppfattar användbarheten av Check: IRK. LÄS MER