Sökning: "Johanna Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Johanna Strandberg.

 1. 1. ”Jag tror inte du kan vara ordentligt förberedd förrän du har upplevt det” En systematisk litteraturöversikt som beskriver barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med en cancerdiagnos

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Carenborn; Johanna Strandberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Operationspersonalens upplevelser av användandet av hygienrutiner under covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elizabeth Collado; Johanna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :covid-19; hygiene; guidelines; surgical staff; work environment; Arbetsmiljö; covid-19; hygien; operationspersonal; riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns mycket forskning som beskriver följsamhet till hygienrutiner på operation. Florence Nightingale har med sin omvårdnadsteori bidragit till att skapa grunden för hygienrutiner som praktiseras i samtidens omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Att avsluta en anställning till följd av arbetstagares brottslighet - En rättsdogmatisk studie om uppsägning och avsked av personliga skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :employment protection; dismissal; crime; imprisonment; labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay deals with the question of whether it is possible to terminate an employment as a result of an employee's crime, and on what terms it may take place. The first part describes the regulation regarding dismissal and dismissal for personal reasons found in the Employment Protection Act, and discusses how it protects employees against dismissal and dismissal. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser att vara drabbad av bröstcancer : En studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Strandberg; Lovisa Melin; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; feelings; life-world; experience; nursing; Bröstcancer; känslor; livsvärld; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är den vanligaste cancerformen kvinnor drabbas av bröstcancer. Då kvinnor fortfarande är i arbetsför ålder kan sjukdomen även drabba familjelivet och arbetet. När diagnosen ställs förändras livsvärlden för kvinnan då behandlingar samt andra förändringar kommer att bli en ny del av vardagen. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens lagstadgade skyldigheter i relation till ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Fritzell; Johanna Meyer; Moa Strandberg; [2019]
  Nyckelord :incitament; mäklare; provision;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar huruvida en fastighetsmäklares lagstadgade skyldigheter står i relation till en människas ekonomiska, moraliska- och etiska incitament. Ett rekvisit i 23 § Fastighetsmäklarlagen är att ett bindande köp måste kommit till stånd för att mäklaren ska vara berättigad sin provision. LÄS MER