Sökning: "Johanna Strandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Johanna Strandberg.

 1. 1. Kvinnors upplevelser att vara drabbad av bröstcancer : En studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johanna Strandberg; Lovisa Melin; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; feelings; life-world; experience; nursing; Bröstcancer; känslor; livsvärld; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är den vanligaste cancerformen kvinnor drabbas av bröstcancer. Då kvinnor fortfarande är i arbetsför ålder kan sjukdomen även drabba familjelivet och arbetet. När diagnosen ställs förändras livsvärlden för kvinnan då behandlingar samt andra förändringar kommer att bli en ny del av vardagen. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens lagstadgade skyldigheter i relation till ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maja Fritzell; Johanna Meyer; Moa Strandberg; [2019]
  Nyckelord :incitament; mäklare; provision;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar huruvida en fastighetsmäklares lagstadgade skyldigheter står i relation till en människas ekonomiska, moraliska- och etiska incitament. Ett rekvisit i 23 § Fastighetsmäklarlagen är att ett bindande köp måste kommit till stånd för att mäklaren ska vara berättigad sin provision. LÄS MER

 3. 3. Att leva i en hemmiljö med döden närvarande : Närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Ahmann; Johanna Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Experience; Home care; Palliative care; Qualitative; Relatives; Hemsjukvård; Kvalitativ; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur en person väljer att leva sin sista tid i livet, samt hur personen väljer att dö har en stor påverkan på de närstående. Målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för både patient samt närstående. Numera förväntas familj och närstående ta rollen som vårdare. LÄS MER

 4. 4. Boksamtal som hälsofrämjande literacypraktik : En kvalitativ teoretisk litteraturanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :literacypraktik; hälsofrämjande; litteratur; litteraturundervisning; boksamtal; välmående; Judith Langer; biblioterapi;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns möjligheter att integrera ett hälsofrämjande arbete i litteraturundervisningen genom Judith Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal som en literacypraktik. Möjligheterna undersöks med en hermeneutisk forskningsansats som metod. LÄS MER

 5. 5. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER