Sökning: "Johanna Sundvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Sundvall.

 1. 1. I väntan på ett narrativ som gryr: En analys av kulturens plats inför Norra Masthuggets omvandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johanna Hanell; Johanna Sundvall; [2019-06-03]
  Nyckelord :urban narratives; Norra Masthugget; cultural industries; urban planning;

  Sammanfattning : Gothenburg is a city in that is currently undergoing large changes and in some aspects a significant rebranding. In Norra Masthugget, a hub for cultural industries and workers in creative fields, the city plans to erect a number of skyscrapers to house commercial businesses. LÄS MER

 2. 2. Länders kreditbetyg – samma idag som de en gång var? En studie av Moody’s betygsättningsprocess över tid.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Carlsson; Cecilia Malmberg; Åke Sundvall; [2018]
  Nyckelord :Kreditbetyg på länder; WGI; makroekonomiska variabler; utveckling över tid; konservatism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Länders kreditbetyg – samma idag som de en gång var? Datum för seminarium: 31/05/2018 Kurs: FEKH89 Författare: Johanna Carlsson, Cecilia Malmberg, Åke Sundvall Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kreditbetyg på länder, WGI, makroekonomiska variabler, utveckling över tid, konservatism Syfte: Att undersöka vare sig Moody´s blivit mer konservativa gällande betygsättning av länder samt de underliggande variablernas utveckling över tid. Metod: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Majoriteten av tidigare forskning undersöker vilka faktorer, både kvalitativa och kvantitativa, som påverkar länders kreditbetyg. LÄS MER