Sökning: "Johanna Svahn"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Johanna Svahn.

 1. 1. Budgivning vid fastighetsöverlåtelse- En jämförelse mellan Sverige, Norge och Danmark

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Wallin; Johanna Svahn; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien behandlar lagrum, praxis och doktrin på ämnet budgivning i Sverige, Danmark och Norge. Förekomsten av budgivning vid fastighetsöverlåtelse är en gemensam kutym för ovanstående länder. Själva processen och reglerna runt budgivningen skiljer sig dock åt mellan länderna. LÄS MER

 2. 2. Greening Potosí : making use of green infrastructure in a dense, informal settlement of Bogotá

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Hultman; Johanna Svahn; [2016]
  Nyckelord :green infrastructure; informal settlement; Potosí; public green space;

  Sammanfattning : Today more people are living in urban areas than in rural and the global trend of urbanization is rapidly increasing. In Colombia, around 76 per cent of the population is living in urban areas, most of them in the capital city Bogotá. LÄS MER

 3. 3. Hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation hos kvinnor som genomgått mastektomi med eller utan rekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Lydahl; Kajsa Svahn; [2015]
  Nyckelord :mastectomy; reconstruction; quality of life; psychosocial health; breast cancer; mastektomi; rekonstruktion; livskvalitet; psykosocial hälsa; bröstcancer;

  Sammanfattning : Abstract  Background:  Breast cancer is the most common cancer for women, with over 8000 of cancer cases per year. Surgery is the most common form of treatment. Basis of illness and the loss of a breast can be a big trauma for the individual and affect many aspects. LÄS MER

 4. 4. Framkomlighet för cyklister : en jämförelse mellan policy och verklighet på två platser i centrala Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Svahn; [2014]
  Nyckelord :cykelplanering; cyklism; framkomlighet; konflikt; Uppsala;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete var att undersöka cyklisters undermåliga framkomlighet i anslutningen till Uppsala centrum och att studera vilka problem som uppstår då cykeltrafikens förutsättningar förändras. Frågeställningen preciserade syftet genom att avgränsa undersökningen till vilka faktorer i den fysiska miljön som motverkar framkomligheten till Uppsala centrum för cyklister. LÄS MER

 5. 5. Variationer och möjligheter i hälsopedagogens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julia Svahn; Johanna Sjöberg; [2010]
  Nyckelord :Hälsopedagog; arbetsuppgifter; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med vår studie var att undersöka hur yrkesrollen kan se ut för hälsopedagoger inom den offentliga sektorn och näringslivssektorn i dagsläget. Vi ville ta reda på vilka arbetsområden och företag som är aktuella för hälsopedagoger att söka anställning inom. Våra frågeställningar är:1. LÄS MER