Sökning: "Johanna Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Johanna Svensson.

 1. 1. Data är det nya guldet - men vad är riskerna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Skagerholm; Markus Anderberg; Johanna Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Data collection; Perceived risk; Consumer impact; Big Data; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Data är det nya guldet - men vad är riskerna? Seminariedatum: 2022-01-13 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Markus Anderberg, Johanna Sandberg och Alexandra Skagerholm Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Datainsamling, Upplevd risk, Konsumentpåverkan, Big data, Marknadsföring. Forskningsfråga: Vad påverkar konsumenters upplevda risk till företags datainsamling? Syfte: Studien syftar till att undersöka hur konsumenter upplever risk vid företags datainsamling och på så sätt bidra till den befintliga forskningen som finns inom datainsamling och risk. LÄS MER

 2. 2. Högläsning – en språkutvecklande fruktstund : En kvalitativ studie om lärares högläsning som undervisningsmoment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Svensson; Johanna Hjort; Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Högläsning; sociokulturellt perspektiv; skola; lärare.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och synliggöra hur lärare i lågstadiet arbetar med högläsning i undervisningen samt hur lärarna uppmuntrar till elevers lärande i det arbetet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I forskningsläget framgår det att lärarens undervisningspraxis är av vikt för att utveckla elevers ordförråd och läsförståelse vid högläsning. LÄS MER

 3. 3. Könsideal i häxornas spår : En undersökning av häxor i tre 1840-talsromaner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisen Svensson; [2022]
  Nyckelord :historia; skönlitteratur; roman; häxor; könsroller; normer; könsideal; stereotyper;

  Sammanfattning : This essay examines literary witches in three Swedish novels from the 1840s, with the purpose to show how these witches deviate from the gender norms existing in the Swedish society during this time. The novels analysed are I Dalarna by Fredrika Bremer, Hundrade minnen från Österbotten by Sara Wacklin and Tre fruar från Småland by Carl Jonas Love Almqvist. LÄS MER

 4. 4. The Customer Journey of Electric Vehicles in The South Korean Market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Back; Olivia Svensson; Pauline Weiler; [2021-06-23]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Customer Journey; South Korea; Touch Points;

  Sammanfattning : The customer journey is a complex phenomenon which consists of numerous touch points. The customer journey is not only constructed through touch points but also by the level of involvement that the journey is characterized by. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens möjliga effekt på lågstadieelevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Hjort; Amanda Karlsson; Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Lärare; Lågstadieelev; Effekt;

  Sammanfattning : Litteraturstudien syftar till att sammanställa aktuell forskning om högläsningens möjliga inverkan på lågstadieelevers språkutveckling. I kursplanen i svenska framträder språket som ett betydande verktyg för att lära men även för att senare kunna verka i samhället vilket motiverar ett aktivt arbete med elevers språkutveckling. LÄS MER