Sökning: "Johanna Thuvesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Thuvesson.

  1. 1. Framgångsfaktorer i matematikundervisningens utvecklingsarbete

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Johanna Thuvesson; Viveka Paulcén; [2014]
    Nyckelord :framgångsfaktorer; matematikundervisning; matematikutveckling; nationella prov i matematik; speciallärare;

    Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sammanfattning/Abstract Paulcén, Viveka och Thuvesson, Johanna (2014) Framgångsfaktorer i matematikundervisningens utvecklingsarbete - Hur skolor arbetar med att vända ett underkänt resultat i åk 3 till ett godkänt betyg på nationella proven i matematik i åk 6 (Success Factors for Developing Mathematical Education) Speciallärarprogrammet - matematikutveckling Skolutveckling och ledarskap Lärande och samhälle Malmö Högskola Problemområde Vårt arbete undersöker hur läraren, lärmiljön, elevhälsa och skolans styrning påverkar elevens möjligheter från att vara underkänd till att nå målen i matematik. Syfte och preciserade frågeställningar Syftet med vår undersökning var att se om vi kunde hitta mönster gällande framgångsfaktorer i matematikundervisning för elever som i åk 3 varit underkända på nationellt prov i matematik men som i åk 6 minst nådde provbetyget E. LÄS MER