Sökning: "Johanna Twengström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Twengström.

  1. 1. Bredband - Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen?

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Johanna Nordqvist; Johanna Twengström; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen går fort framåt och tillgång till en fungerande och snabb internetuppkoppling blir allt viktigare. Inom de närmaste åren kommer en stor del av Sveriges befolkning och företag att få tillgång till snabbt bredband via fiber. LÄS MER