Sökning: "Johanna Unger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Unger.

 1. 1. Användning av mikronålar för administrering av vaccin : Tekniken bakom och dess för- respektive nackdelar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Johanna Unger; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Evaluation of local knowledge applied by farmers towards management of crop pests and diseases in the Masaka region, Uganda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of People and Society

  Författare :Johanna Unger; [2014]
  Nyckelord :pest and disease management; participatory; extension; farmer groups; local knowledge; Uganda;

  Sammanfattning : Agriculture is the most important economic sector of Uganda and it employs roughly 80 % of the work force. Ninety per cent of the country’s farmers are smallholders. The Masaka district is the country’s agricultural hub for coffee (Coffea spp. L. LÄS MER