Sökning: "Johanna University"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Johanna University.

 1. 1. Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor med metabola syndromet? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabelle Ferm; Johanna Andersson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor medmetabola syndromet?Författare: Isabelle Ferm och Johanna AnderssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Metabola syndromet (MetS) är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar där bland annat högt blodtryck ingår. Antalet individer med MetS ökar globalt och för att förebygga och behandla riskfaktorerna är det fördelaktigt med en kost rik på frukt, grönsaker och kostfibrer. LÄS MER

 2. 2. Läsundervisning från ett lärarperspektiv : En studie om lärares uppfattningar av skillnader i pojkars och flickors läsattityder i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Johanna Linnér; [2020]
  Nyckelord :reading comprehension; reading attitudes; reading; boys and girls; differences; norms; läsförståelse; läsattityder; läsning; pojkar och flickor; skillnader; normer;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att öka kunskapen om lärares uppfattningar kring pojkars och flickors attityder och eventuella resultatskillnader inom läsning och läsförståelse. Detta gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem lärare. LÄS MER

 3. 3. Elevers förståelse för tal i bråkform. : Vad gynnar elevers förståelse för tal i bråkform?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Ax; Johanna Selent; [2020]
  Nyckelord :Tal i bråkform; årskurs 1–3; förståelse; undervisning; svårigheter;

  Sammanfattning : I matematikundervisningen i årskurs 1–3 lär sig elever grundläggande kunskaper för att förstå tal i bråkform. Förståelsen för tal i bråkform är viktig för fortsatt kunskapsutveckling inom tal i decimalform, algebra och procent. LÄS MER

 4. 4. Digitala tidsbokningar i sjukvården : Identifiering av brister och förbättringsförslag för en effektivare tidsbokningsprocess

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Johanna Åkesson; Josefine Ågren; [2020]
  Nyckelord :Digital appointment booking; women’s health care; health care; scheduling; 1177; forecast; coordination; efficiency; Digitala tidsbokningar; kvinnohälsovård; hälso- och sjukvård; schemaläggning; 1177; prognoser; samordning; effektivitet;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att kartlägga hur digitala tidsbokningar i sjukvården används i nuläget, identifiera brister och ta fram förbättringsförslag för att skapa en effektivare tidsbokningsprocess. För att uppfylla syftet har tre frågeställningar formulerats: 1. Hur används digitala tidsbokningar i nuläget? 2. LÄS MER

 5. 5. Student awareness, perceptions and values in relation to their university data

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Johanna Velander; [2020]
  Nyckelord :learning analytics; higher education; student attitudes; learning management systems;

  Sammanfattning : Learning Analytics (LA) tools analyse data from Learning Management Systems (LMS) and are being increasingly adopted by Higher Education Institutions (HEI). Analysed LMS data can offer helpful insights into student academic performance and allow predictions based on various metrics to be made, it can also help provide personalised feedback and learning experiences/trajectories for students. LÄS MER