Sökning: "Johanna Wallenberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Wallenberg.

 1. 1. Gendered Storytelling : A normative evaluation of gender differences in terms of decoding a message or theme in storytelling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Emma Peterson; Ronja Wallenberg; Johanna Källström; [2017]
  Nyckelord :gender differences; gender stereotypes; gendered marketing; storytelling; marketing stories; content marketing;

  Sammanfattning : Background: The portrayal of men and women in various contexts and genderedrelated research is a field of interest that has been extensively dealt with for more than three decades. Still, an acknowledgement of the “truth” is far from being attained. LÄS MER

 2. 2. Meningen med aktiekapitalet : – Är aktiekapitalet en gammal förlegad tradition som har bevarats?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Wallenberg; Elin Westerberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: There was a reduction in Sweden of the share capital in 2010, in which the share capital was reduced from 100 000 SEK to 50 000 SEK. The reason behind the reduction of the share capital was to enable more people to start limited liability companies in Sweden. LÄS MER