Sökning: "Johanna Waller essä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Waller essä.

  1. 1. Känslan av att inte räcka till : en essä om tid, närvaro och förskolebarn i behov av särskilt stöd

    M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Waller Johanna; [2012]
    Nyckelord :preschool; children with special needs; inclusion; ethical values; children s self-image; care; close contact; resources; förskola; barn i behov av särskilt stöd; inkludering; värdegrund; barns självbild; omsorg; nära samvaro; resurser;

    Sammanfattning : In this essay I consider a self-experienced dilemma, and review how I, as a preschool teacher, treat a child with special needs. With the support of literature and theory, I can, with an essay writing approach, reflect and analyze the dilemma. In this way I will examine my practical knowledge and personal experiences of a complex situation. LÄS MER