Sökning: "Johanna Wermelin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Wermelin.

 1. 1. “Framgångsrika företag lyckas  såklart attrahera medarbetare, men framgången grundar sig i organisationskulturen” : En kvalitativ intervjustudie om ett företags arbete med employer branding.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olivia Matatko; Johanna Wermelin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetsgivarvarumärket; Organisationskultur; Attrahera medarbetare; Behålla medarbetare; Den nya generationens medarbetare; Arbetsmarknad.;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden genomgår en ständig förändring vilket medfört att arbetsgivare inom flera branscher har svårt att hitta potentiella medarbetare med rätt kompetens. Detta har gjort att arbetsgivare i större mån investerat i employer branding, ett arbete som avser att öka arbetsgivares förmåga att attrahera och behålla rätt medarbetare. LÄS MER

 2. 2. 'I will work harder' : A Psychoanalytical Study of Boxer - the Horse, in Orwell's Animal Farm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johanna Wermelin; [2017]
  Nyckelord :Animal Farm; Psychoanalysis; Orwell; Freud; Propaganda; Manipulation; Defense mechanisms; Denial; Sublimation;

  Sammanfattning : The novel Animal Farm was primarily written as a satire on the Russian revolution, with the underlying intention to actively warn readers what happens when a totalitarian regime takes power. Manipulation and propaganda play a central role in the novella, but the ways in which the regime abuses its people psychologically appears to be of even greater importance. LÄS MER