Sökning: "Johanna Westerlund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Johanna Westerlund.

 1. 1. Showrooming – Displayed and played. : - A case study from a brick-and-mortar perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Westerlund; Mikael Westin; [2018]
  Nyckelord :Showrooming; Omni- and Multichannel retailing; Freeriding; Research Shopping;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study was to deepen the understanding of how showrooming affect the exploited brick-and-mortar businesses. This was done by investigating an industry characterized by high levels of employee knowledge where the expertise of the personnel create showrooming incentives. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser : En kvantitativ studie om hur aktivitetsbaserade arbetsplatser uppfattas av anställda inom en kunskapsintensiv organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Activity based workplace; activity based work and work environment; Aktivitetsbaserad arbetsplats; aktivitetsbaserat arbete och arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen i kombination med att organisationer blir allt mer kunskapsintensiva har fött nya arbetssätt som kräver ett nytt sätt att utforma arbetslokaler. Det moderna kontorskonceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser innebär att en arbetsplats är utformad efter de arbetsuppgifter som sker inom organisationen. LÄS MER

 3. 3. Vad attraherar kvinnliga IT-studenter vid val av arbetsplats? : En kvantitativ jämförande studie mellan män och kvinnors preferenser vid val av arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Westerlund; Julia Franzén; [2017]
  Nyckelord :preferenser; kvinnors relation till IT; könssegregering; fördomar; sociala katalysatorer;

  Sammanfattning : In today's labor market, it is important for organizations growth to both recruit and keep talented people and the understanding of what is decisive for a person when choosing where to seek employment, is therefore more important than ever. Although Sweden is ranked as one of the world's leading countries in terms of gender equality and IT is one of the country's largest professions, women only account for one-fifth of all those working in the profession. LÄS MER

 4. 4. Det gäller att vara bestämd och verkligen vila, och familjen måste acceptera att det är så det är : Upplevelser av MS-fatigues påverkan på familjelivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Westerlund; Maria Simma; [2017]
  Nyckelord :Multipel skleros; MS-fatigue; Familjeliv;

  Sammanfattning : Fatigue är ett av de vanligaste och mest besvärande symtomen hos personer som ärdiagnostiserade med multipel skleros (MS). Många av de som drabbas av MS är mitt ilivet och lever i familj. Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av att levamed MS-fatigue i familj. LÄS MER

 5. 5. Internet och förtroende : Hur kunden påverkas av den ökade digitaliseringen av banken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sabrina Ramdani; Mikaela Salminen; Johanna Westerlund; [2016]
  Nyckelord :trust; Internet banking; personal contact; uncertainty; förtroende; Internetbank; personlig kontakt; osäkerhet;

  Sammanfattning : SammanfattningDatum: 26 maj, 2016Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hpInstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle  och Teknik, EST, Mälardalens HögskolaFörfattare: Sabrina Ramdani, Mikaela Salminen, Johanna WesterlundTitel: Internet och förtroende – hur kunden påverkas av den ökade digitaliseringen av banken.Handledare: Cecilia LindhNyckelord: Förtroende, Internetbank, personlig kontakt, osäkerhetBakgrund och problem: I takt med att Internetanvändningen ökar och att allt fler individer använder sig utav banktjänster på Internet har banker stängt bankkontor för att sänka kostnader. LÄS MER