Sökning: "Johanna Wetterström Samuelson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Wetterström Samuelson.

  1. 1. Organisationsidentifikation inom Polismyndigheten : En studie om hur civilanställda och polisutbildade utredare identifierar sig med varandra och organisationen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

    Författare :Stephanie Lindman; Johanna Wetterström Samuelson; [2020]
    Nyckelord :civila och polisutbildade utredare; Social Identity Theory; organisationsidentitet; organisatorisk identifikation; positionering;

    Sammanfattning : Previous research shows that the Swedish Police Authority have had problems with employeeretention and tensions between police and civilian employees. One reported way for organizations to attract new applicants and keep their current ones is to work on their organizational identity. LÄS MER