Sökning: "Johanna Wiberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna Wiberg.

 1. 1. Den kriminella kvinnan : En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga mördare representeras i svensk radiopodcast

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johanna Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Representation; Gärningskvinna; Stereotyp; Brottslighet; Diskursanalys.;

  Sammanfattning : Sedan det digitaliserade radioformatet podcast slagit igenom på 2010-talet, har flertal nya podradioprogram börjat sändas. En genre som blivit populär är ”true-crime”, där verkliga brott på ett dramaturgiskt och underhållande sätt återges för lyssnaren. När ett mord inträffar tenderar händelsen att få stort medialt utrymme. LÄS MER

 2. 2. Att väga varje ord på guldvåg : Om kriskommunikation och katastrofpsykologi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Johanna Wiberg; Johanna Andersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Internationalisering av redovisningsregler för svenska börsnoterade företag : effekterna på redovisningen av varumärken efter införandet av IAS 38

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Johanna Wiberg; Anne-Marie Nordström; [2007]
  Nyckelord :Intangible assets; Brand; IAS; Internationalization; Valuation methods; Immateriella tillgångar; varumärken; IAS; Internationalisering; värderingsmetoder;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna uppsats är att analysera vilka effekter införandet av internationellt gällande redovisningsregler har på den svenska redovisningen. Detta ska belysas genom studerandet av hur IAS 38 har påverkat redovisningen av varumärken. LÄS MER