Sökning: "Johanna ax"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johanna ax.

 1. 1. Den valbara yxan : - Nilsson Ax

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar ett examensarbete gjort utav Johanna Nilsson studerande på Mälardalens Högskola inom programmet högskoleingenjör, innovation och produktutveckling.Detta examensarbete har utförts på EKA - knivar, vilka är ett ledande företag av knivar inom Sverige. Uppdraget gavs via Johny Kanaan, VD på EKA. LÄS MER

 2. 2. Från Ax(food) till limpa - En uppsats om konsumentens syn på EMV och dess värde ur ett detaljistperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Ebefeldt; Jessica Flink; Elin Wikström; [2010]
  Nyckelord :emv; lmv; kundvärde; möjlighet; risk; strategi; makt; innovation; valmöjlighet; värdeskapande; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vendor Managed Inventory (VMI) - An analysis of how Microsoft could implement VMI functionality in the ERP system Microsoft Dynamics AX.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Peter Gurenius; Johanna Wicander; [2007]
  Nyckelord :VMI; ERP; Microsoft Dynamics AX; supply chain collaboration; information sharing; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: ?Vendor Managed Inventory (VMI) ? An analysis of how Microsoft could implement VMI functionality in the ERP system Microsoft Dynamics AX.? Authors: Peter Gurenius Johanna Wicander Supervisors: Ola Johansson, Department of Packaging Logistics, Lund University Per Lykke Lynnerup, Microsoft Development Center, Copenhagen Background issues: VMI is being increasingly implemented in companies and therefore Microsoft wants to have this functionality in the ERP system Microsoft Dynamics AX. LÄS MER