Sökning: "Johanna möller"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Johanna möller.

 1. 1. Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som mest lämplig för tjänsten är? : en vinjettstudie om chefers tankesätt i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Möller; Beatrice Cehlin; [2020]
  Nyckelord :Spegelbild; rekrytering; mångfald; chefer; könsetiketter;

  Sammanfattning : Historiskt sett har segregeringen mellan könen alltid varit ett problem. Uppdelningen av arbetsmarknaden bidrar till våra olika förväntningar och de stämplar som finns på könen. Mångfalden begränsas av att vi rekryterar vår egen spegelbild. Syftet med studien är att undersöka om chefer rekryterar sin egen spegelbild. LÄS MER

 2. 2. "Gåtan Johanna Möller" : En diskursanalys om den svenska kvällspressens gestaltning av Johanna Möller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Hanna Larsson; Frida Willander; [2020]
  Nyckelord :Johanna Möller; media and crime; female offenders; discourse analysis; gender; gender theory; journalism; murder; portrayal;

  Sammanfattning : The objective of this bachelor thesis was to examine how the lifetime sentenced Johanna Möller, who in 2016 persuaded her boyfriend to kill her parents, is portrayed in Swedish news journalism. We analyzed 46 articles published in Swedish tabloid describing her character after she received her sentence in August 2017. LÄS MER

 3. 3. Övergångens komplexitet - : En litteraturstudie om hur sjuksköterskor erfar vårdandet i övergången från kurativ- till palliativ vård.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lindén; Johanna Möller; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelser; övergången.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kurativ vård innebär att bota medan palliativ vård betyder att lindra utan att bota. Vilken av dessa vårdformer sjuksköterskan än ger skall vården syfta till att se hela personen i sin miljö med tillhörande relationer med närstående. LÄS MER

 4. 4. Att sälja ekologiska produkter : motivation, identifikation och kunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Möller; Amanda Nejadi; Isabella Thisell; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Motivation; Identification; Organic produce; Sustainability; Corporate Social Responsibility; Motivation; Identifikation; Ekologisk hållbarhet; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Den här studien visar resultatet av vår studie på hur att arbeta på företag som säljer ekologiska produkter påverkar anställdas motivation och identifiering med företaget. Vidare utreder den vilken roll kunskap om ekologisk hållbarhet spelar i relation till motivation och identifikation. LÄS MER

 5. 5. The effect of two body positions on tidal breathing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Tatiana Espinoza; Johanna Möller; [2017]
  Nyckelord :Tidal volume; body positions; administration; inhalation therapy; inspiration volume; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The effect of two different body positions on tidal breathing. Key words: Tidal volume, body positions, administration, inhalation therapy, inspiration volume Background Inhalation therapy is becoming a more habitual way of distributing different types of drugs. Several factors are important to consider for optimising inhalation therapy. LÄS MER