Sökning: "Johanna svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Johanna svensson.

 1. 1. Digital eller fysisk barnlitteratur? : Förskollärarens erfarenhet av digital och fysisk barnlitteratur som pedagogiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Sjögren; Jannika Svensson Bolander; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; fysiska böcker; digitala böcker; läsupplevelse; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens begynnelsepunkt är förskollärares resonemang kring digital och fysisk barnlitteratur i förskolan som pedagogiskt verktyg. I studien kommer vi beröra betydande ämnen gällande läsupplevelsen och valt att i resultatdelen och i diskussionen använda oss av rubrikerna läsupplevelse hemifrån, pedagogiska samtal i relation till barnlitteratur, läsmiljöns betydelse och fånga barns intresse. LÄS MER

 2. 2. Arbetet med digitalisering : Ett lärande i samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Johanna Svensson Bleckert; Sofia Birgitta Hedberg Millberg; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala verktyg; Digital kompetens; Förskola;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att undersöka förskollärares och barnskötares arbete med digitalisering i förskolan. Undersökningen har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer med både förskollärare och barnskötare. LÄS MER

 3. 3. The Power of “The New Order” – Masculinity at Stake

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Samuelsson; Johanna Alvarson; [2020]
  Nyckelord :Femvertising; The New Order; Reconstructing Masculinity; Hegemonic Masculinity; Inclusive Masculinity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Power of “The New Order” – Masculinity at Stake. Exploring the reconstruction of masculinity as a response to femvertising Date of Seminar: 5th June 2020 Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Johanna Alvarson and Sara Samuelsson Supervisor: Peter Svensson Keywords: Femvertising, The New Order, Reconstructing Masculinity, Hegemonic Masculinity, Inclusive Masculinity Thesis Purpose: The purpose of this study was to investigate how men reconstruct their masculinity when experiencing and discussing femvertising, which attempt to challenge current gender roles and support women with feminist messages. LÄS MER

 4. 4. Retention av kvinnor i teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Matilda Svensson; Johanna Hagbranth; [2019-09-03]
  Nyckelord :retention; kön; organisationskultur;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate the retention of academic women working intechnology companies. What makes women stay in organizations dominated by men, and whatrole does experience and the conception of gender play in understanding female retention?Prior research in this area has mainly been focused on the reasons why women are leavingorganizations dominated by men. LÄS MER

 5. 5. Läsa med öronen och lyssna med ögonen: en komparativ studie av mediers betydelse för ett litterärt verk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Svensson; [2019-02-05]
  Nyckelord :läsning; lyssnande; ljudböcker; media; modalitet; intermedialitet;

  Sammanfattning : This essay examines how different types of media affect the experience of Cecelia Ahern’s Where Rainbows End. This is achieved by comparing one printed edition of the book with two audio book editions. I’m examining how the physical reading/listening experience and the narrative structure differs from edition to edition. LÄS MER