Sökning: "Johanna-Louise Leon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna-Louise Leon.

  1. 1. Information om fertilitet och risk för infertilitet vid en cancerbehandling : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Johanna-Louise Leon; Stephanie Gellberg; [2020]
    Nyckelord :Cancer treatment; Experience; Fertility; Information; Women; Cancerbehandling; Fertilitet; Information; Kvinnor; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cancerbehandlingar kan medföra konsekvenser hos kvinnor så som skador på äggstocksvävnaden vilket kan leda till medicinsk infertilitet. Fertilitetskonservering är en metod för att bevara könsceller vid risk för infertilitet som bör erbjudas till kvinnor vid ett cancerbesked beroende på cancertyp, cancerbehandling och relationsstatus. LÄS MER