Sökning: "Johannes Åberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johannes Åberg.

 1. 1. Motiv och motivation bakom volontärism i extrema situationer. : En kvalitativ studie om Volunteer Function Inventory och dess behållning som analysverktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Johannes Johansson; André Åberg; [2015]
  Nyckelord :Volontärarbete; Motivation; Extrem; VFI; Ebola; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : This study is based on the notion that the most widely cited and used instrument for assessing volunteer motivations, the Volunteer Function Inventory (VFI), might not be sufficient in its aspiration to aid, streamline and benefit the recruitment and retention process within volunteer organizations. Understanding volunteers’ motivation is a crucial component in the process of securing future volunteer engagement in a world where their efforts are desperately needed. LÄS MER

 2. 2. Har längden betydelse? : En kvantitativ studie av elevers textstrukturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johannes Åberg; [2013]
  Nyckelord :Textlingvistik; textstrukturer; textlängd; meningslängd; ordlängd;

  Sammanfattning : AbstractJohannes Åberg 2012: Har längden betydelse? – En kvantitativ studie av elevers textstrukturer.Does the length matter? – A quantitative study of student text structures. Essay writing is one part of the national test in the school subject Swedish. LÄS MER