Sökning: "Johannes Blackne"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johannes Blackne.

 1. 1. Visual Planning and KPIs in purchasing: Effective Activity Planning and Follow-Up

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :JOHANNES BLACKNE; NIKLAS JANSSON; [2013]
  Nyckelord :Visual Planning; KPIs; Lean; Activity Planning; Follow-up; Purchasing; Visuell planering; mätetal; Lean; aktivitetsplanering; uppföljning; inköp;

  Sammanfattning : The purpose of the master thesis is to find a way to plan activities, visualize them and follow-up on these activities. The Visual Planning method is used at Scania Production, R&D and at Scania Purchasing. However, the method doesn‟t fit the purchasers‟ communication and coordination needs. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation med outsourcad funktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johannes Blackne; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Outsourcing har idag blivit en allt vanligare strategi för större industriföretag att använda sig av som en del av sin verksamhet. En förutsättning för att ett företag ska bli framgångsrikt är att kommunikationen mellan företagets olika avdelningar fungerar väl och då en väsentlig funktion i ett företag outsourcas blir den externa kommunikationen av yttersta vikt. LÄS MER