Sökning: "Johannes Emtlind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johannes Emtlind.

  1. 1. Galvaniska strömmar mellan olika material i mark

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Johannes Emtlind; [2014]
    Nyckelord :korrosion; anod; katod; elektrolyt; jonvandring; korrosionshastighet; isolerskikt; elektrisk dränering; inhibitor; påtryckt ström; galvanisk anod.;

    Sammanfattning : Strömmar ut från metall till elektrolyt orsakar korrosion vilket försvagar metallen och kan leda till sönderfall. Det finns sätt att skydda mot korrosion. Ett isolerande skikt kan läggas mellan metall och elektrolyt för att dämpa strömmen ut i elektrolyt. LÄS MER