Sökning: "Johannes Fredriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johannes Fredriksson.

  1. 1. En kvittoskannare Implementering av optisk teckenigenkänning för Android-enheter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Josefina Andreasson; Mattias Fridén; Cecilia Geijer; Johan Gustavsson; Johannes Jansson; Anton Karlsson; [2014-02-27]
    Nyckelord :Android; OCR; Receipts; Agile development;

    Sammanfattning : Rapporten är ett kandidatarbete som utfördes under våren 2013 vid Institutionen för Data- och Informationsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. I rapporten beskrivs utvecklingen av en applikation för att fotografera kvitton och med hjälp av optisk teckenigenkänning lagra informationen från dem på en smart mobiltelefon. LÄS MER