Sökning: "Johannes Gylfe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johannes Gylfe.

  1. 1. Flaskhalsreducering i en funktionsorienterad produktion via en simuleringsmodell

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Johannes Gylfe; Kasper Lekander; [2020]
    Nyckelord :Flaskhalsanalys; Flaskhalsidentifiering; Funktionsorienterad produktion; Modellering; Simulering;

    Sammanfattning : Gränges AB i Finspång är ett företag som producerar aluminiumband som kan användas iproduktion av värmeväxlare. Bandens processväg genom produktionen beror på slutproduktensegenskaper, vilket gör att produktionen i dagsläget kräver flera transporter fram och tillbaka överområdet. LÄS MER