Sökning: "Johannes Helmerius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johannes Helmerius.

  1. 1. Online-datorspel - Mer än bara ett nöje : En flermetodsstudie om ungdomars upplevda erfarenheter av online-datorspelJoel Jonsson

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

    Författare :Joel Jonsson; Johannes Helmerius; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Datorspelande fascinerar många ungdomar, men detta skapar även oro hos många utifrån föreställningar om datorspelandets konsekvenser. Syftet med studien är att undersöka online-datorspelande som social företeelse utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv samt upplevda konsekvenser till följd av online-datorspelande. LÄS MER