Sökning: "Johannes Hultberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johannes Hultberg.

 1. 1. Letting the students decide what is important - A ranking of 24 Swedish business programs on bachelor level

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Johannes Hultberg; Per Jacobsson; [2011]
  Nyckelord :Business educations; Student perspective; Survey-based; University rankings;

  Sammanfattning : Since the publishing of the first university ranking by USNWR in 1983, there has been a rapid growth in the number of university rankings and today, these rankings are a common phenomenon in the world of higher education. However, many of the existing rankings fail to inform the target group made up by students to the extent they possibly could. LÄS MER

 2. 2. Etisk kod i ett konsultföretag : implementering, upprätthållande och efterlevnad inomAccenture

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Hultberg; Stefan Söderlindh; [2008]
  Nyckelord :ETIK; ETISK KOD; KONSULTFÖRETAG;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av betydelsen av etik och gott rykte inom konsultbranschen undersöka hur konsultföretaget Accenture arbetar med sin etiska kod för att den skall efterlevas av de anställda inom organisationen. Vi har även valt att undersöka vilka utmaningarsom företaget möter och hur dessa påverkar efterlevnaden av koden. LÄS MER