Sökning: "Johannes Knutas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johannes Knutas.

 1. 1. “..att en blir sittande med ett hjärndött administrativt jobb” : En kvalitativ studie om digitaliseringen och effektiviseringen inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johannes Knutas; Amalia Bergström; [2018]
  Nyckelord :Profession; Digitalization; Efficiency; Financial Assistance; Deskilling; Trelleborgsmodellen; Profession; Digitalisering; Effektivisering; Ekonomiskt bistånd; Deskilling; Trelleborgsmodellen;

  Sammanfattning : This is a study about the social work profession and the changes which now is being implemented, influenced by efficiency and digitalization. How social services works with financial assistance for those who can’t earn their own living is changing. LÄS MER

 2. 2. Renskötare och Skidåkare : De svenska minoriteterna i gymnasiets historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johannes Hultin Knutas; [2011]
  Nyckelord :nationella minoriteteter; historieundervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER