Sökning: "Johannes Löfgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johannes Löfgren.

 1. 1. MEDARBETARES KOMMUNIKATIVA UPPDRAG En kvalitativ studie om medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer på Kulturskolan i Uddevalla

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johannes Löfgren; [2021-04-26]
  Nyckelord :Medarbetarskap; ambassadörskap; strategisk intern kommunikation; kulturskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare på kulturskolan i Uddevalla upplever och förhåller sig till sitt kommunikativa uppdrag och på vilka sätt medarbetarna kan ses som ambassadörer för organisationen. I uppsatsen presenteras ett teoretiskt ramverk som inbegriper strategisk intern kommunikation, medarbetarskap, ambassadörskap och varumärke. LÄS MER

 2. 2. Global Outsourcing in R&D and Production : A Case Study in China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Johannes Löfgren; [2015]
  Nyckelord :Kina; Sverige; R D; Outsourcing; Produktion;

  Sammanfattning : Stegia AB har sedan ett antal år tillbaka använt sig av outsourcing i olika former. Initialt med ganska liten egen involvering för att sedan involveras allt mer på senare åt genom en egen fabrik först placerad i Taiwan och nu i Shanghai Kina. LÄS MER