Sökning: "Johannes Ljungberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Johannes Ljungberg.

 1. 1. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 2. 2. Källkritikens många möjliga former : En kvalitativ undersökning kring källkritikens ställning i dagens doktorsavhandlingar i historia

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Olsson; [2017]
  Nyckelord :Historia; Källkritik; Doktorsavhandlingar; Källkritiska överväganden;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to establish the possible roll of source criticism in doctoral thesis in history. To answer this aim, a qualitative perspective has been adopted. Along with a textual analysis, motivated in the adopted intent. The material that was selected to be analyzed were doctoral theses in history, from 2017. LÄS MER

 3. 3. När en norsk del av Danmark tillfogades Sverige : en ingång till att förstå bohuslänska identitetsföreställningar 1662-1668

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Johannes Ljungberg; [2008]
  Nyckelord :1600-talet; Identitet; Statsbildning; Gränser; Bohuslän; Sverige; Danmark; Norge; Häradsting; Roskildefreden; 1658; Landsförräderi; Förnationalism; 17th century; Identity; Statebuildning; Boundaries; Sweden; Denmark; Norway; Local court; Treason; Pre-nationalism; History; Historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay discusses the Nordic region Bohuslän the decade after it became "Swedish" in 1658, during what I call the region's "transition period". The wide cause of the study is to show how the traditional understanding of this state shift (and of state shifts in general) need to be problemized and understood in the light of the state conditions of Early Modern Europe. LÄS MER