Sökning: "Johannes Muller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johannes Muller.

 1. 1. Lagerstyrning av reservdelar : En studie av industriföretag i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexander Avander; Erik Robertsson; Johannes Muller; Emil Hallgren; [2010]
  Nyckelord :reservdelar; lagerstyrning; industriföretag;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE02E Ämnesfördjupande arbete i logistik, VT 2010 Handledare: Helena Forslund Examinator:Petra Andersson Nyckelord: spareparts, logistics, inventory managements, forecast, information flow, communication och warehouse Titel: Lagerstyrning av reservdelar: En studie av industriföretag i Småland Bakgrund: Eftermarknadens storlek har vuxit parallellt dess betydelse för företag. Detta talar för att lagerstyrningen av reservdelar blir allt viktigare för den totala prestationen i företag, speciellt med hänsyn till dagens konkurrenssituation. LÄS MER

 2. 2. Creativity vs. Traditional Practices : Low-cost marketing strategies used by local clothing stores in Umeå

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Amanda Lundmark; Johannes Wikström; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Authors Amanda Lundmark & Johannes WikströmSeminar Date 2010-06-01Level Master levelSupervisor Ralf MüllerKeywords CRM, Fashion, Independent clothing stores, Low-cost marketing, PR, WOM, Viral marketingProblem Streets in Swedish city centres are lined with clothing stores that belong to well-known chains, whose advertisements and commercials can be seen in magazines, on billboards and TV. In between these stores, there are local entrepreneurs who run privately owned shops, with a smaller turnover than the large chains and primarily local target customers. LÄS MER