Sökning: "Johannes Palm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Johannes Palm.

 1. 1. Domain Adaptation for Hypernym Discovery via Automatic Collection of Domain-Specific Training Data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johannes Palm Myllylä; [2019]
  Nyckelord :NLP; natural language processing; domain adaptation; hypernym; hyponym;

  Sammanfattning : Identifying semantic relations in natural language text is an important component of many knowledge extraction systems. This thesis studies the task of hypernym discovery, i.e discovering terms that are related by the hypernymy (is-a) relation. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en webbapplikation för avtalshantering med ramverket Ruby on Rails

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johannes Palm Myllylä; Frans Skarman; Christian Thorarensen; Malcolm Vigren; Jonathan Bränning; Rasmus Thuresson; Adam Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Ruby; Rails; webbapplikation; avtalshantering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar utvecklingen av en webbapplikation för avtalshantering med arbetsnamnet Boardeaser Contracts. Applikationen utvecklades av studenter på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet på uppdrag av Boardeaser AB. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av gymnasiets nya ämnesplan i fysik med kursplan 2000

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Johannes Sjöstrand; Martin Palm; [2012]
  Nyckelord :fysik; skolverket; ämnesplan 2011; kursplan 2000; gymnasieskola 2011; jämförelse; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi tittat närmre på styrdokumenten för ämnet fysik i den svenska gymnasieskolan. Vi har jämfört innehåll och formuleringar mellan ämnesplan 2011 och kursplan 2000 för att lokalisera och analysera likheter och skillnader dem emellan. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av gymnasiets nya ämnesplan i fysik med kursplan 2000

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Palm; Johannes Sjöstrand; [2012]
  Nyckelord :jämförelse; kursplan 2000; ämnesplan 2011; fysik; skolverket; gymnasieskola 2011;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi tittat närmre på styrdokumenten för ämnet fysik i den svenska gymnasieskolan. Vi har jämfört innehåll och formuleringar mellan ämnesplan 2011 och kursplan 2000 för att lokalisera och analysera likheter och skillnader dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Mooring of a wave power device - Simulation of the dynamic response to wave loading

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Johannes Palm; [2010]
  Nyckelord :Moorings; Wave Power; Taut elastic lines; Resonance frequency; Wave loading;

  Sammanfattning : .... LÄS MER