Sökning: "Johannes Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Johannes Sandberg.

 1. 1. Det osynliga rummet : en delstudie om relationen mellan rum, ljud och musik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Ola Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Analog; architecture; church; modular; resonance; room; space; synthesizer; Analog; arkitektur; kyrka; modulär; resonans; rum; rymd; synthesizer;

  Sammanfattning : Den viktigaste aspekten av ett rum är onekligen den rymd det rymmer. Denna aspekt är osynlig, men hörbar. Det som syns är rummets ytor, det som hörs är rummets djup. Så det bästa sättet att utforska ett rum är kanske genom att lyssna snarare än att titta. LÄS MER

 2. 2. Machine-Learning for Lattice Models in and out of Equilibrium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Johannes Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Machine-learning methods have in recent years seen a great deal of use in condensed matter physics. In this thesis we apply such methods, specifically machine-learning with artificial neural networks, to the equilibrium and non-equilibrium description of the Hubbard and Hubbard-Holstein models. LÄS MER

 3. 3. Reducing food waste in the Swedish household using IoT

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Måns Jonsson; Johannes Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Food Waste; Internet of Things; Innovation; Matsvinn; Internet of Things; Innovation;

  Sammanfattning : Anledningen till denna avhandling är att undersöka hur ett innovativt Internet of Things-baserat system kan vara fördelaktigt för att minska matavfall. Det anses viktigt att hitta nya sätt och lösningar på det växande problemet med matavfall. Syftet med denna studie är att hitta nya möjliga lösningar för att minska matavfall i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Nästa generations dashboard för denna generations näringsliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Edwin Vikström Johansson; Dylan Mäenpää; Justus Karlsson; Oscar Sandberg; Adam Segerros; Johannes Hägerlind; Carl Davidsson; [2020]
  Nyckelord :dashboard; webbapplikation; webb; react; typescript; node;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer behandla det projekt som en grupp på sju personer gjorde i kursen TDDD96 på Linköpings universitet våren 2020. Projektet var att utveckla en webbapplikation som kunde visualisera en översikt av data från olika källor, en så kallad dashboard, åt kunden Skira. LÄS MER

 5. 5. En summering av mitigeringsförslag gällande laglösa accesspunkter i publika Wi-Fi nätverk : Ett förslag gällande riktlinjer för att assistera vid val av publik Wi-Fi nätverkssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Sandberg; [2020]
  Nyckelord :trådlöst lokalt nätverk; publikt Wi-Fi; accesspunkt; laglös accesspunkt; ramverk; intrångsupptäcktssystem; intrångsmotverkanssystem;

  Sammanfattning : På grund av populariteten utav trådlösa nätverk och dess ökade hot av laglösa accesspunkter krävs lösningar för upptäckt, undvikande samt motverkan att upplysas. Det existerar många olika tekniker men det finns ingen gyllene regel för vad som är mest passande för olika scenarier eller nätverksmiljöer. LÄS MER