Sökning: "Johannes Skarpemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johannes Skarpemo.

  1. 1. Studentbostäder i Halmstad : Marknadens visioner jämfört med studenternas önskemål

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Axel Skaar; Johannes Skarpemo; [2016]
    Nyckelord :Studentbostäder; Studentbostad; Studentboende; Studentlägenhet; Studentresidens; Studentbo;

    Sammanfattning : .... LÄS MER