Sökning: "Johannes Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Johannes Svensson.

 1. 1. Critical Factors for Production Ramp-up in High Technology Companies : A case study at an aerospace company

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Philip Svensson; Johannes Blom; [2019]
  Nyckelord :Production Ramp-up; High Technology Company; Lean Manufacturing; Assembly and Aerospace;

  Sammanfattning : Purpose - A research gap was identified in relation to the production related factors during ramp-up. Therefore, the purpose of the study was to “simplify production ramp-up by defining how measures could be prioritised in high technology company.” Method – The study used a single-case study method with a qualitative and explorative approach. LÄS MER

 2. 2. Enkätundersökning om Borås Stads skolskogar

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Johannes Svensson; [2018]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; barns hälsa; skapande skolskog;

  Sammanfattning : As a thesis, I have conducted a survey in collaboration with the technical administration Borås city, which deals with examining elementary schools and preschools use of school forests. And look at how it can develop in the future to better match the educational activities. LÄS MER

 3. 3. Derivation and stability determination of black hole metrics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Emma Svensson; [2018]
  Nyckelord :black holes; relativity; general relativity; kerr metric; schwarzschild metric; derivation; stability; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Schwarzschild metric and the Kerr metric describe the gravitational fields around static and rotating black holes, respectively. Here, we derive the Kerr metric in a simpler way than how it was derived originally and determine the stability of the Schwarzschild metric. LÄS MER

 4. 4. Med Guds hjälp? : En kvalitativ studie över tjänstgörande karoliners uppfattningar om det stora nordiska kriget och Karl XII

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johannes Svensson; [2018]
  Nyckelord :Charles XII; Caroleans; mentality history; microhistory; The Great Northern War; fatalism; Karl XII; karoliner; mentalitetshistoria; mikrohistoria; stora nordiska kriget; fatalism;

  Sammanfattning : With Gods help? A qualitative study of Carolean's perceptions about the Great Northern War and Charles XII The purpose of this thesis is to investigate what perceptions Charles XII’s Caroleans had about him, the Great Northern War and how these perceptions changed during the war. There is also an underlying ambition to show how these perceptions differ. LÄS MER

 5. 5. Infotainmentsystem : En analys av dess främjan på trafiksäkerheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johannes Svensson; Jakob Skogby Steinholtz; [2018]
  Nyckelord :infotainment; infotainmentsystem; IVI; trafiksäkerhet; Nollvisionen;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som handlar om infotainmentsystem och dess inverkan på trafiksäkerheten. Syftet är att uppsatsen ska exemplifiera hur ett infotainmentsystem kan främja trafiksäkerheten samt nyansera den övervägande negativa bild om infotainmentsystem relaterat till trafiksäkerhet som återfinns i mediala sammanhang. LÄS MER